FVBUSICOULOUR11
Korunní země v dějinách českého státu IX. PDF Tisk Email
Čtvrtek, 08 září 2022 06:36
Spolu i vedle sebe: České stavy a stavy zemí České koruny na prahu raného novověku

Devátý díl série konferenčních sborníků z řady „Korunních zemí“ je zaměřen na zemské stavy a pokusy o kodifikaci jejich vztahu k panovníkovi, který vyvrcholil schválením prvního zemského zákoníku, kodexu šlechtického práva – Vladislavského zřízení zemského – v roce 1500. Právě k vladislavské době, kdy byla moc panovníka omezena a následně v českých zemích oslabena i jeho nepřítomností a kdy si zemské stavy budují pozici reprezentantů zájmů celé země, je vztažena většina studií obsažených v knize. Jednotlivé kapitoly se věnují jak právě zmíněnému Vladislavskému zřízení, tak roli Karlštejna jako místa uchování nejdůležitějších státoprávních písemností (detailní pohled je věnován Registru desíti truhlic). Další kapitoly se zabývají vývojem a stavem zemských privilegií v jednotlivých zemích Koruny – na Moravě, ve Slezsku, Dolní a Horní Lužici.

spoku_i_vedle_sebe_cover

 

K zakoupení v knihkupectví Kosmas!

 
© 2024 Corona Regni Bohemiae. Všechna práva vyhrazena.