FVBUSICOULOUR11

Tento badatelský projekt je zaměřený na studium historie České koruny, tedy českého státu v celé jeho územní rozloze. Tato Koruna se zformovala během vlády českého krále Jana Lucemburského (1310-1346) a dotvořena byla jeho nástupcem Karlem IV. Základní ustanovení, která položila základ státoprávní podobě České koruny, byla vydána 7. dubna 1348. Právně instituce České koruny zanikla až ustavením Československé republiky roku 1918.

Téma tzv. korunních zemích, tedy historické území Čech, Moravy, Slezska, obou Lužic, Braniborska aj., je zkoumáno kontinuálně od počátku 90. let minulého století. Současný tým badatelů byl sestaven prof. Lenkou Bobkovou a jejími studenty po roce 2000 a tato skupina pokračuje ve výzkumu dodnes. Výsledky bádání jsou kontinuálně prezentovány na mezinárodních konferencích, s účastí i německých a polských historiků.

Je vydávána též ediční řada “Korunní země v dějinách Českého státu,” která má již devět svazků.

Aktuálně: Vyšel devátý díl série Korunních zemí s názvem Spolu i vedle sebe.             Více informací zde.

email.seznam.cz

 
© 2024 Corona Regni Bohemiae. Všechna práva vyhrazena.