FVBUSICOULOUR11
Jan Zhořelecký a jeho vévodství v lucemburské koncepci České koruny (2013–2015) PDF Tisk Email
Úterý, 18 Ledna 2022 20:40

 GAČR č. 13-00091S

Hlavní řešitel: Prof.PhDr. Lenka Bobková CSc.

Záměr projektu:

Zhořelecké vévodství vytvořil Karel IV. pro svého nejmladšího syna Jana jako zcela nové korunní léno, k němuž kromě východní části Horní Lužice (Zhořelec, Lubáň) patřila také východní část Dolní Lužice a z Braniborska území na východ od Odry (Nová marka). Vznikla tak nová korunní země, která byla do celku České koruny začleněna na dynasticko-lenním principu. Jde o zcela ojedinělou modelovou situaci, která dovoluje zkoumat v obecnějším smyslu představy Karla IV. o vytváření pevných politicko-správních vazeb uvnitř lucemburské České koruny v perspektivě jejich fungování za jeho následníka Václava IV. Výzkum se proto soustředí jak na osobu vévody Jana a jeho úlohu v lucemburské politice, tak na analýzu formování, personálního složení a činnosti jeho dvora. Věnovat se bude také Zhořelci jako rezidenčnímu sídlu a vztahům mezi vévodou a městem. Krátký život Jana Zhořeleckého († 1396) vyvolává otázku po dalších osudech vévodství a jeho recepci v pozdější historiografii jako jednoho z důležitých bodů v historii Horní Lužice, jejího vztahu k České koruně a po roce 1635 též k Sasku.

Cíle projektu:

Cílem je vytvořit ucelený pohled na málo známou osobu Jana Zhořeleckého (1370–1396), jeho význam v politickém konceptu Lucemburků, na podobu a formování zhořeleckého dvora, a dále na vznik a pozdější osudy zhořeleckého vévodství. Výsledek shrne monografie Oomíjený Lucemburk, zapomenuté vévodství.

Hlavní badatelský tým:

Prof.PhDr. Lenka Bobková CSc.

Doc. PhDr. Mlada Holá, PhD.

PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.

 
© 2024 Corona Regni Bohemiae. Všechna práva vyhrazena.