FVBUSICOULOUR11
Integrační a desintegrační tendence v České koruně na sklonku středověku. Král a stavovská společnost v Lužicích a Dolním Slezsku 1437–1526 (2008–2010). PDF Tisk Email

Hlavní řešitel: Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.

Záměr projektu:

Projekt sleduje změny, jimiž prošly vybrané korunní země (Horní a Dolní Lužice, Dolní Slezsko) v 2.polovině 15. století ve vztahu k českému králi a České koruně. Období je v české historiografii zpracováno málo a tzv. vedlejším zemím byl dosud věnován mizivý prostor. Obtížnost výzkumu spočívá v nedostatku pramenných edic, což znamená zaměřit se především na prvotní výzkum v českých, německých i polských archivech. Sledovány budou vazby politické, včetně rozdělení královského titulu mezi dva panovníky Vladislava II.a Matyáše Korvína (1471-1490), formování stavů v jednotlivých zemích a jejich tendence k zemskému partikularismu, správní struktura a postavení královských úřadů v ní. Dále budou sledovány otázky náboženského života, kulturních poměrů a vzdělanosti těchto oblastí, opět s důrazem na vazby -či "ne"vazby - k pražskému centru i na vazby mezi jednotlivými zeměmi. Projekt vychází z předchozího výzkumu navrhovatelky zaměřeného na lucemburské období.

Badatelský tým:

Prof. PhDr. Lenka Bobková CSc.

PhDr. Luděk Březina. Ph.D.

PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

Doc. PhDr. Mlada Holá, PhD.

 
© 2024 Corona Regni Bohemiae. Všechna práva vyhrazena.