FVBUSICOULOUR11
Cuius Regio PDF Tisk Email
Pátek, 22 října 2021 11:50

Cuius regio. Analýza faktorů určujících soudržnost uvnitř regionů a pocit sounáležitosti jejich obyvatel

Collaborative research project ESF EuroCOREcode. 

Hlavní řešitel: prof. Dick de Boer, University of Groningen, Nizozemsko

Cílem projektu Cuius regio je syntetizující analýza skupiny regionů, které představují z morfologického, typologického a historického hlediska různorodé teritoriální celky umožňující porovnávání dynamiky soudržnosti a rozvratu v časovém rozpětí sedmi století. Badatelský přístup je historický, zatímco metodologie a témata vycházejí z různých disciplín. Prostřednictvím zkoumání klíčových elementů a komparací „formativních period“ a významných „zlomových okamžiků“ budou určeny faktory působící ve prospěch regionální soudržnosti a identifikačního procesu i jejich relativní význam.

Projekt vytváří nový vzorec historického bádání o regionech, který umožňuje teoretický vhled do procesu utváření regionů a zvyšuje relevanci výstupu tohoto výzkumu pro jiné badatele a sféry odborného zájmu. Projekt usiluje o kombinování pečlivého historického výzkumu s teoretickým porozuměním procesu utváření regionů. Vybrané regiony jsou roztroušeny po celé Evropě a liší se velikostí, sociální a etnickou skladbou, geografickou polohou a geofyzikální dispozicí. Sleduje vývoj regionů od 12. století, kdy se regionální shlukování stává zjevným, přes jejich dotváření a interakci s (většinou) neregionálním státem, až do konce Ancien Régime.

Nadto chce projekt vyhodnotit způsoby, díky nimž tyto regiony nabyly v průběhu posledních dvou staletí (zhruba od Vídeňského kongresu 1815) nových významů. Bude se zakládat na již existujících regionálních studiích, aplikovat společný metodologický rámec, připojí stěžejní analýzu (nevydaných) primárních pramenů a povede k lepšímu porozumění regionální soudržnosti a dynamiky. Výstupy počítají jak s odbornými publikacemi, tak i s šířením poznatků mezi laiky.

Česká část projektu Cuius Regio

Řešitel Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.

Koordinátor: Mgr. Jana Fantysová-Matějková, PhD.

Český podprojekt projektu Cuius Regio je vedený u GAČR pod číslem COR/10/E008 od 1.7. 2010 do 30.6.2014. Jako součást mezinárodního projektu se zaměřuje na zkoumání formování regionů a jejich soudržnosti a sounáležitosti na příkladu vybraných vedlejších zemí České koruny, Horní Lužice, Slezska (ve spolupráci s Univerzitou ve Vratislavi) a interakcemi těchto zemí a rovněž Lucemburska s Korunou království českého.

Výzkum Horní Lužice: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc., PhDr. Jan Zdichynec, PhD., Mgr. Petr Hrachovec

Slezsko: Mgr. Martin Čapský, PhD., PhDr. Mlada Holá, PhDr. Blanka Zilynská, PhD., , Mgr. Jaroslav Zelenka

Česká koruna a Lucembursko: Mgr. Jana Fantysová-Matějková, PhD.

Připojení doktorandi: Mgr. Jana Hanousková, Mgr. Tomáš Velička

 

 

 

 
© 2024 Corona Regni Bohemiae. Všechna práva vyhrazena.