FVBUSICOULOUR11
Novinky

30. listopad 2023 V současné době probíhají intezivní dokončovací práce na kolektivní monografii vycházející z aktuálního grantového projektu Česká koruna v představách českých stavů na prahu raného novověku. Kniha vyjde v edici Archivu českého během přístího roku a bude unikátním spříspěvkem k problematice stavovství v zemích České koruny v pozdním středověku!

 

1. červen 2023 Bylo zahájeno recenzní řízení jubilejního desátého svazku série Korunní země v dějinách českého státu. Nová kniha vyjde na počátku roku 2024!

 

20.- 22. září 2022 proběhl v Ústí nad Labem 12. sjezd českých historiček a historiků, kterého jsme se aktivně zúčastnili s panelem Země Koruny české ve 14.–17. století: dosavadní bádání, budoucí výzvy a evropské kontext. Ze zasedání vzejde další díl  série Korunní země v dějinách českého státu!

 

8.září 2022 Vyšla kniha Spolu i vedle sebe: České stavy a stavy zemí České koruny na prahu raného novověku, která je již devátým dílem série Korunní země v dějinách českého státu! Více informací zde.

 

24. března 2022 proběhl v Lužickém semináři na Malé Straně slavnostní křest knihy Královská Horní Lužice.

 

23. prosince 2021 Vyšla kniha Královská Horní Lužice. Panovnická reprezentace - mechanismy vlády - komunikace, již osmé pokračování řady Koruuní země!

 
© 2024 Corona Regni Bohemiae. Všechna práva vyhrazena.